Specjalizacje

 • Ocena diety
 • Terapia nadwagi
 • Terapia niedowagi
 • Żywienie w chorobach
 • Żywienie w sporcie
 • Żywienie w ciąży
 • Żywienie dzieci
 • Terapia chorób dietozależnych
 • Żywienie matek karmiących
 • Prowadzenie wykładów
 • Specjalista SOIT
POKAŻ